[CSS#6] ของขายงาน Comic Season !

posted on 22 Dec 2012 21:12 by burumizuiro
 
 
 
แล้วเจอกันที่งานนะคะ > w <!
 
( ปล. เรารับสึเคะนะคะ ใครอยากให้วาดอะไรก็บอกได้เลยจ้า )